Süt izni süresi, doğum izni süresi ve nöbet (SSK ve Devlet Memurları)

Süt izni süresi, doğum izni süresi ve nöbet (SSK ve Devlet Memurları)

SSK ve memurlar için süt izni ve doğum izni süresi ne kadardır, hangi yasal işlemler uygulanır, süt izni nasıl kullanılabilir? İşte süt ve doğum izni hakkında bilmeniz gereken hususlar..

Emekli sandığı ve SSK’lı çalışan gebelerde doğum öncesi ve sonrası izinler ve kanunlarla ilgili kanuni düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. Gebelerin mağdur olmaması için yapması gereken yalnızca o tarihlerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Devlet Hastanesine veya takip oldukları devlet kurumları ile anlaşmalı özel hastanelerde gerekli formaliteleri yerine getirmesidir.

Emekli Sandığına bağlı çalışan gebeler yanlarında kurumlarından aldıkları hastaneye sevklerini gösteren kâğıtlarını, SSK’lı gebeler ise vizite kâğıtlarını ve karnelerini yanlarında getirmelidirler. Bu evrakların (sevk kâğıdı- vizite kâğıdı) yeni ve en çok 3 gün önce alınmış olmaları gereklidir.

Hem SSK’lı hem de devlet memuru (657 sayılı devlet memuru kanununa tabi) hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce, 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Yani, çalışan gebeler dilerlerse gebeliklerinin 32. haftasında doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” şeklindeki benzer raporlarla doğum öncesi kullanmadıkları 5 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilirler Bu durumda doğum sonrası 8+5= 13 hafta (91 gün) süre ile kanuni olarak izin kullanma hakkına sahip olurlar.

Kanunlar birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında (çoğul gebeliklere) ise doğum öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Doğum şekli ister sezaryen ister normal doğum olsun, doğum öncesi ve sonrası izinlerini etkilemeyecektir. Özellikle planlı sezaryenlerin erken yapılması doğum öncesi izne erken ayrılacağı anlamına gelmez. Tüm hesaplamalar son adet tarihine veya bilinmiyorsa en erken dönemde yapılmış ultrasondaki bebeğin büyüklüne göre 40 hafta üzerinden yapılır.

SSK’lı gebeler için doğum izni ve doğum raporu hakkında kanuni düzenleme

4857 sayılı iş kanunun 74.maddesi:

SSK’lı anne adayları doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir yani 10 hafta olarak kullanırlar. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, gebenin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. Bunun için hastaneden hekim raporu gerekmektedir.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Devlet memurları ile ilgili kanuni düzenleme

21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” şeklinde ve 108 inci maddesinin üçüncü paragrafı “Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Dikkat!

Bu yasal hakkınızı kullanabilmek için bazı işlemler yapmanız gerekmektedir. Bu işlemlerin en önemlisi hamileliğin otuz ikinci haftasında doktorun vereceği rapor olacaktır. Bu raporu onaylatmak için bütün ultrasonografi sonuçlarıyla birlikte en yakın devlet hastanesine ya da emekli sandığı, SSK ile anlaşmalı özel bir hastaneye son düzenlemeleri yapıp götürmeli ardından işverene götürmelisiniz. Bunun ardından sonraki işlemler için çalıştığınız yerin personel bölümünden bilgi alabilirsiniz. Yakında sisteme eklenecek olan SGK ( sosyal güvenlik kurumu) dahilindeki anne adaylarına doğum raporu, doğum izni, süt izni gibi haklar için büyük ihtimalle yeni bir kanuni düzenleme olacaktır.

Babalar için doğum izni

İş yasası’nda erkek çalışanlar için doğum izni verilmesini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat 657. devlet memurları yasası’na göre erkek memurlara 3 gün doğum izninin verilebileceğinin olması eşitlik ilkesini gerektirmiştir. Eşitliği sağlamak için iş mevzuatı içerisinde çalışmalar yapıldığına yönelik basında haberler çıkmıştır. Yine de şimdiye kadar bu konu hakkında yapılan bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Süt izni ve iş kanununa göre uygulaması


Kadın çalışanlara her gün 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeye 1,5 saat emzirme izni verilmektedir. Bu süreyi nasıl kullanacağını çalışan anne kendisi belirler. Süreyi hangi saatler arasında kullanıp kaça böleceği kendisine bağlıdır.

Bu zaman günlük olarak bebeğin sağlığı düşünülerek verilmiş bir izindir. Emzirme izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilir.

Bu izin yalnızca günlük olarak kullanabilmektedir fakat uygulama da görüldüğü üzere süt izinleri amacına uygun olarak kullanılmamakta ya da kullandırılmamaktadır. Çoğu zaman kadın çalışanlar bu izinleri haftalık ya da aylık olarak kullanırlar.

Şehir yaşamında bu izinleri kullanmak oldukça zordur. Çalışan annenin 1,5 saatliğine çalıştığı yerden çıkıp dönmesi zor olmaktadır. Bu nedenle kadın işçiler izinlerini genellikle işe 1,5 saat geç gidip veya işten 1,5 saat erken çıkıp kullanması daha mantıklı olabilir.

Süt izninin haftalık ya da aylık olarak kullandırılması yasaya karşıdır fakat 4857 sayılı İş kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım uygulanmaz. O halde kadın çalışana süt izni kullandırılmaz ya da yasal düzenleme içerisinde kadın çalışanın istediği şekilde kullandırılmaz ise ne olur? Böyle bir halde kadın çalışan 4857 sayılı iş kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı olduğu takdirde çalışan işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer bir çok haklarını talep edebilir.

Çalışan anne “Süt izni” kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşvereninde çalışan anneye “izin uygun” olduğuna ilişkin yazı vermelidir. Dilekçe ve yazı verilen bu iznin yasalara uygun bir biçimde verildiğinin kanıtı olarak kullanılacaktır. Çalışan anne bu izni bebek 1 yaşına gelinceye kadar kullanabilir.

Yasal yenileme ile “…bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir…” hükmüyle bu izni bebek 1 yaşına gelinceye kadar kullandırılabileceğini belirtmektedir. 4857 sayılı İş kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım uygulanmaz.
Unutulmaması gerekir ki , “Süt İzni” çocuğun sağlığı için verilmiş bir izindir.

Bu içerik doğum izni süresi, süt izni süresi, süt izni, emzirme izni, süt izni kaç saat, yeni yasaya göre erkek için doğum izni kaç gndür, SÜT İZNİ SÜRESİ 2010, gebelikte nöbetten çıkma, doğum izni kaç ay, süt izni 3 saat, emzirme izni süresi, ssk doğum izni, doğum izni, süt izni kaç gün, SÜT İZNİ KAÇ AY, doğum raporu süresi, yeni yasaya göre doğum izni, devlet memurlarında süt izni, ssk süt izni, süt izni nasıl kullanılır konularını barındırır.
Yayımlanma tarihi 05 Eyl 2008 Okunma: 146.129
Benzer yazılar


37 yorum

 1. fırat serttaş

  eşim sözleşmeli hemşire olarak bir hastahanede çalışmakta bebeğimiz 5 aylık şu anda süt izninden yararlanıyor yalnız duyduğumuza göre hafta sonu (cumartesi ve pazar)ve resmi tatillerde çalışma yapılamayacağını söylediler doğrumu doğum izni olanlar bundan yararlanabiliyormu?

 2. mesude

  ben ssk lı bir işçiyim 14 haftalık hamileyim ve birincisi 5 gün ve ikincisi 10 gün olmak üzere iki rapor kullandım.ikinci raporumun son günü servikal yetmezliği için hastaneye yattım.doktor yine istirahat vereceğini söyledi. yasal olarak işime bir zararı olurmu?

 3. gizem

  Selam

  Doğumdan 4 ay öncesine kadar primin yattıysa problem yok. doğum iznine ayrıldıktan sonra istersen her ay bile alabilirsin paranı. veyahut izin bitim sonrası toplu halde de alabilirsin. sağlık belgesi veya vizite kağıdı kavramı çok önemli değil. zaten siğorta sana bir evrak verecek ve paranı alırken onu işverene doldurtacaksın. o evrağı işverene doldurtup imzalatmadan sana zaten para vermezler. ama açıkca söylüyorum doğum sanrası prim yatması bu parayı alman için önemli bir kriter değil. bunlar doğru mudur yardım ederseniz sevinirim:)

 4. zehra

  ssk lıyım 32 haftada çalışabilir raporu alsam 34.haftada çalışamaz raporu alsam bu doğum sonrası iznime eklenir mi?37. haftayı beklememe gerek var mı?yardımcı olursanız çok sevinirim

 5. haıce

  30 haftalık gebeyım saglık evınde ebeyım bana bayramda nobet tutmam soylendı gerekce olarakta zaten saglık evınde calisiyosun gece gunduz hasta bakmam gerekıyomus ılcenın ebe nobetcısı olacakmısım nasıl bıryol ızleye bılırım boyle bısey varmı

 6. melek ayvaz

  doğum iznine ayrılmak için ne kadarlık sigortalı olmam gerekiyor?

 7. sultan

  benim doğumum beklenenden 3 ay önce gerçekleşti bebeğim 6 ay 10 günlükken doğdu bu durumda doğum öncesi iznim iptalmi oldu?ve bu durum sonucu işten ayrılıp bebeğime kendim bakmam gerekiyor.eşim ssk lı onun üzerinden süt parası gibi bir hakkım varmı?öyle bir yeni yasa çıkmış diye duyum aldım.bilgilendirirsen sevinirim.

 8. fatmagül

  merhaba ben 1.5 ay önce dogum yaptım..yani bebeğim 7 aylık..tam 8 haftalık izne ayrılacağım gün doguma gıttıgım için rapor alamadım… dolayısıyla doktor onceki 8 haftalık izni değilde dogum sonrası 8 hatalık izni yazmak zorunda kaldı. şimdi ben erken dogum yaptıgım içim toplam 16 haftalık iznimi kullanabilecekmiyim? çunkü doktor dogum sonrasını yazdı oncesini degıl…eger bılen varsa cvp verebılırmı…

 9. GÜLCAN

  BEN 26 HAFTALIK GEBEYİM. DOKTORUMLA GÖRÜŞDÜM 32.HAFTADA ÇALIŞABİLİR RAPORU VERECEK ANCAK 37.HAFTAYA KADAR DEĞİLDE 35 HAFTAYA KADAR ÇALIŞMAK İSTİYORUM. TEKRAR 35.HAFTADA ÇALIŞAMAZ RAPORU ALSAM 16 HAFTA İZNİ KULLANABİLİYORMUYUM. BİRDE DOĞUMDAKİ YASAL İZİNDEN SONRA İŞ BAŞI YAPIP, YÜRÜTEMEZSEM AYRILMAI DÜŞÜNÜYORUM. ONLAR ÇIKARIRSA O DÖNEMDE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİRMYİM…. SON 4 AY AYNI YERDE ÇALIŞMA KOŞULU GEREKİYOR YA… 4 AY RAPORLU GÖRÜNÜYORUM PROBLEM OLURMU…

 10. selim

  çalışan bir annenin çocuğuna bakacak kimsesi yoksa hizmet verdiği yılı kanuni olarak yani tazminatını alabilme hakkı varmı.

 11. vahide

  16 haftalık doğum iznim bittikten sonra hemen peşine günde 1,5saat kullancağım süt izinlerini toplu olarak kullanabilirmiyim.

 12. nergiz

  dogum izni uzatidimi dogumdan once 2 ay dogumdan sonra 4 ay olarak toplam 6 ay mi oldu acil cevap bekliyorum saygilar

 13. nergiz

  cvp ne zaman gelir bilgilendirirseniz nerden okuyabiliriz cvplari

 14. pinar

  Özel sektörde çalışıyorum. Süt iznimi 2 yarım gün olarak kullanıyorum. Yani toplamda haftada 9 saat kullanıyorum. Cumartesi iş günü sayıldığından bu şekilde kullanayım dedim aam sonrasında sorun olmasından korkuyorum. Yaptığım yasal mıdır? Yoksa borçlu mu olacağım? Tşk.

 15. semat tunç

  özel sektörde 9 yıldır çalışmaktaydım 6 ay önce doğum yaptım ve iş başı için gittiğimde işten çıkartıldığımı öğrendim. süt izinlerimi ekletip alma imkanım doğuyor mu? beni yönlendirirseniz sevinirim. selamlar.

 16. mustafa kemal

  eşim 27 haftalık gebe hafta sonu nöbet tutmamasına dair bir genelge olup olmadığı

 17. ayşe

  Ben devlet memuruyum. Ve bebeğim benim sağlık güvencemden yararlanıyor. Artık bebekler sevksiz hastaneye götürülebiliyor. bu durumda ben direkt izinli mi sayılırım? Yoksa kendime sevk almam lazım mı?

 18. serife

  ben özel sektörde çalışıyorum 28 haftalık hamileyim benim ssk’am aralık ayında bitti mart ayının 17′sinde tekrar başladı temmuz ayının başında doğum yapmam bekleniyor acaba doğum yardımı alabilirmiyim? cevap verirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler

 19. hanım

  ssk doğum iznini aldım doğum izin parası kaç para alabilirim

 20. hanım

  27.05.2009 tarihinde doğum izinim bitiyor ne kadar ücretsiz izin alabilirim

 21. hülya kara

  ben 16 haftalık hamileyim özel sekrörde çalışıyorum haziran ayı itibari ile ssk’m durdurulacak.bu durum ndeni ile ssk ve avantajlarından nekadar yararlanabileceğim

 22. xxxx

  ssk lı şirket elemanlarının süt izni kaç saat?

 23. hemşire

  ben ilk dört aylık süt izinini 3 saat oldugunu duydum bilgisi olan varsa lütfen bilgilendirsin.

 24. semra

  Krizden dolayı doğum sonrası 6 aylık doğum izinlerinin kaldırıldığı söyleniyor. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

 25. derya

  9 ayımı doldurdum ama hala sancım yok sızce bu normal mi

 26. seher

  slm.bir sorum var ama cevap veren olurmu neyse ya torpili olan hertürlü izni alıyor yasalar torpilsizler için çakışıyor böyle internetlerde soruya cvp arayan zavalılar işte onlar torpilsiz

 27. yılmaz

  eşim 4b kadrosunda tıp fakültesinde çalışmaktadır.1 aylık bebeğimiz var,çalışmaya başladığında günde kaç saat süt izni kulanabilir.teşekkürler

 28. EDİBE

  bu soruların cvplarını nasıl okuyabilirim

 29. Anonim

  9 aylık bebeğim var süt izini kullanıyorum iş değişikliği durumunda süt izinimi yine kullanabilecekmiyim

 30. xx

  Sorular güzel de cevaplarını nasıl göreceğiz?

 31. isimsiz

  doktora gittim dogum izni 8 hafta sonra iznin bitiyor diyor doğumdan sonra mi alıınıyor kalan 8 hafta yorum bılen acıl lütfen

 32. eren

  soruların cevaplarını okumak istiyorum.hemşirelerde doğum sonu amir kesin nöbete koyarsa nasıl hareket etmeliyiz yönetmelik esnekmi .

 33. ayten

  ben 32+5 günlüen rapor aldım ssk nasıl doğum paeası alıcagımı bilmiyorum iş yerimde beni aydınlatmıyor bana yardım edermisiniz

 34. Anonim

  sorular burda ama cevaplar nerede

 35. fatoş

  çocuğum 2 yaşında duyduğuma göre cumartesi günleri çalışmayabilirmişim doğrumudur böyle bir izin varmıdır.

 36. feruze

  sorular güzel ama cevaplarını hemen görsek daha iyi olur benim soruma iki gün içinde haber verirseniz sevinirm ben ssklı çalışanım süt iznimin bitmesine 1 hafta kaldı çocuğum 1 yaşına girecek haftaya. duyduğuma göre süt izni 15 ay olmuş doğru mu kesin cevabınızı bekliyorum.

Lütfen yorumunuzu yazın

Açıklama: Yorumlarınız editör onayından sonra yayımlanacaktır. Lütfen yorumlarınızın imla kurallarına uygun olmasına ve tamamını büyük harfle yazmamaya özen gösteriniz.